Familiale verzekering

Heeft uw kind tijdens het voetballen een ruit gebroken op school? Is uw hond ontsnapt en heeft hij een voorbijganger gebeten? Dan komt uw familiale verzekering – ook ‘BA Privéleven’ genoemd – tussen. Deze verzekering is niet verplicht, maar wel heel erg nuttig. Zeker met kinderen is een ongeval snel gebeurd, en de financiële gevolgen kunnen aanzienlijk zijn …

Burgerlijke aansprakelijkheid

De familiale verzekering dekt uw burgerlijke aansprakelijkheid voor lichamelijke en materiële schade veroorzaakt aan derden.

Wat is gedekt in de familiale verzekering?

Feiten veroorzaakt door:

 • Gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen
 • Huisdieren
 • Kinderen die op kot zitten
 • Huispersoneel (poetsvrouw, tuinman enz.)

Sommige verzekeringsmaatschappijen breiden de notie ‘verzekerde’ uit tot personen die:

 • Net verhuisd zijn
 • Bij u verblijven (bv. vrienden)
 • U onderhoudt (bv. ouders in een rusthuis)

Ook kunnen we producten aanbieden met een ruimere dekking voor schade aan:

 • Vakantiehuizen
 • Lokalen die u hebt gehuurd om een familiefeest te organiseren
 • Voorwerpen die u huurt of leent
 • ...
Rechtsbijstand

U wordt als voetganger aangereden op het zebrapad en wordt gehospitaliseerd. U wilt uiteraard een schadevergoeding krijgen. In dit soort situaties is het van groot belang dat u kunt rekenen op specialisten om u te verdedigen zodat u in het gelijk gesteld wordt.

Wat is gedekt in de rechtsbijstandverzekering?

Concreet bieden de meeste verzekeringsmaatschappijen:

 • ondersteuning van specialisten om uw rechten te verdedigen en u te helpen een vergoeding te krijgen
 • terugbetaling van de honoraria (advocaten, experts) en kosten van een eventuele rechtsvordering
 • vrije keuze van de advocaat     

Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden bovendien:

 •  
 • juridische hulp als u slachtoffer bent van een medische fout
 • financiële steun bij de verdwijning van een kind (weglopen, ontvoering)
 • ...

Neem met ons contact op voor meer informatie.