Bescherm je geliefde(n) met een schuldsaldoverzekering

Heel wat mensen onderschrijven samen met hun partner een hypothecaire lening. Daarbij is een schuldsaldodekking voor beide partners zeker aan te raden. En dat kan met 2 verzekeringscontracten.

Stel dat je komt te overlijden vóór je woningkrediet is afbetaald. De kans is dan groot dat je geliefden het risico lopen om in zwaar financieel weer terecht te komen. Een schuldsaldoverzekering kan hen die bijkomende tegenslag besparen, want ze beschermt de achterblijvende partner tegen de financiële gevolgen van een overlijden.

Een schuldsaldoverzekering wordt meestal afgesloten om (een gedeelte van) het saldo van een hypothecair krediet verder af te lossen. Het is geen verplichte verzekering, maar zeker bij grote leningen (zoals een woonkrediet) zal de kredietgever – als bijkomende garantie – vragen om zo’n verzekering aan te gaan.

Je verzekert best beide partners

Het overlijden van een partner kan een veel grotere financiële impact hebben dan misschien op het eerste gezicht gedacht. De inkomsten vallen dan immers (sterk) terug, terwijl de lening blijft … Of de overblijvende partner moet plots overschakelen naar een andere, minder betaalde, job om de zorg voor de kinderen te kunnen blijven dragen …

Alleen de partner met het hoogste inkomen verzekeren, is niet het beste idee. En als de overleden partner niet is verzekerd, dan krijgt de langstlevende partner helemaal niets en dreigt een financiële ramp. Probeer rekening te houden met alle gevolgen – rechtstreeks en onrechtstreeks – als een van beide partners overlijdt.

Laat het duidelijk zijn: het is goed dat beide partners de bescherming van een schuldsaldoverzekering genieten. Want in de regel kan je als koppel met twee schuldsaldoverzekeringen – één voor elk van beide partners – anticiperen op heel wat (grote) problemen.

Bovendien genieten jij en je partner allebei een fiscaal voordeel als jullie elk een schuldsaldoverzekering nemen. Tenminste, als je fiscale korf nog niet helemaal is opgevuld met je woonkrediet.

Voor hoeveel verzekeren?

Wanneer je een schuldsaldoverzekering onderschrijft, moet je beslissen welk percentage van het bedrag je voor jullie beiden wil verzekeren. Zo kan je 100% van het ontleende kapitaal verzekeren voor jullie beiden: dat biedt de beste bescherming, want dan vervalt de lening gewoon als een van jullie overlijdt.

Maar je kan ook een lager percentage van het ontleende kapitaal verzekeren. In dat geval moet de langstlevende partner nog een gedeelte van de lening verder afbetalen. Het is dus vooral belangrijk dat je, voor je de verzekering afsluit, goed nagaat of die verzekering optimaal aan jullie eisen en behoeften voldoet.

Welke premie?

De premie van je schuldsaldoverzekering wordt berekend op basis van het overlijdensrisico. Daarom moet je een medische vragenlijst invullen en misschien ook een medisch onderzoek ondergaan. Wie ouder is, of een bepaalde aandoening of ziekte heeft*, betaalt doorgaans een hogere premie of kan in ernstige gevallen zelfs niet worden verzekerd. Ook de looptijd van de verzekering en het bedrag waarvoor ze bij overlijden tussenkomt, spelen natuurlijk een belangrijke rol in de bepaling van de premie.

Meer info?

Samengevat: ben je van plan om te lenen voor de aankoop en/of de (ver)bouw(ing) van een woning? Zorg er dan voor dat je op beide oren kan slapen (in je nieuwe slaapkamer!), door je zeker voldoende financieel te beschermen met een schuldsaldoverzekering.

Heb je vragen of wil je meer gedetailleerde informatie? Contacteer ons gerust, wij helpen jou graag verder met professioneel advies op maat!

Bron: abcverzekering.be, economie.fgov.be

*In bepaalde gevallen verwerven ex-kankerpatiënten en chronisch zieken het ‘recht om vergeten te worden’ bij de aanvraag van een schuldsaldoverzekering. Ook daarover kunnen we jou meer info geven.